Tervetuloa Liperin riistanhoitoyhdistyksen kotisivuille

Riistanhoitoyhdistys on paikallistason riistanhoitoviranomainen. Toimintamme perustuu metsästyslakiin ja keskeisimmät tehtävämme ovat:

Tämän toteuttamiseksi järjestämme ampumakokeita ja metsästäjien koulutusta, otamme vastaan metsästäjätutkintoja sekä suoritamme metsästyksen vartiointia.

Riistanhoitoyhdistykset, joita maassamme on lähes kolmesataa, ovat kuntatason porras  metsästyksen valvontaa ja riistanhoitoa valvovassa organisaatiossa. Maakunnallisen tason muodostaa Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala ja valtakunnallisen Suomen riistakeskus.

Riistanhoitoyhdistysten jäseniä ovat yksittäiset metsästäjät. Jäsenyys on tavallisesti siinä yhdistyksessä, jonka alueella metsästäjän kotipaikka sijaitsee. Yhdistyksellä voi olla ulkopuolisina jäseninä metsästäjiä, joilla on metsästysoikeus tai vähintään vuoden mittainen metsästyslupa yhdistyksen alueella. Liperin yhdistykseen kuuluu 1.134 metsästäjää (miehiä 1066, naisia 68) ja Liperin alueella on 17 itsenäistä metsästysseuraa.

Päätösvaltaa riistanhoitoyhdistyksessä käyttää yleinen kokous. Kokous valitsee johtokunnan, jonka tehtävänä on käytännön järjestelyistä huolehtiminen. Johtokunta valitsee puolestaan yhdistyksen toiminnanohjaajan, joka on tavallisesti osapäiväisesti palkattu henkilö.